TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki PL 210,
00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Tietojen käsittelijä

Hengenveto.fi sivuston ylläpitäjä
Reetta Parikka

Tietojen kerääminen

Mitään henkilötietoja ei tallenneta verkkosivuille, vaan niitä välitetään sivuston palautelomakkeella sivuston sähköpostiosoitteeseen. Verkkolomakkeen yksilöityjä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja viestin mahdollinen sisältö. Lisäksi kerätään anonyymejä tietoja vierailijasta verkkoanalytiikkaa varten Google Analytics -palvelulla. Palvelu tallentaa tietoja esimerkiksi vierailijan katselemista sivuista, vierailujen kestosta, vierailijan käyttämästä selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja näytön tarkkuudesta evästeiden (cookies) avulla.

Tietojen lähteet

Palautelomakkeen tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään. Verkkoanalytiikkatiedot kerätään anonyymisti.

Tietojen käyttö

Kerättyjä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen.

Tietojen säilytys

Palautelomakkeen tietoja ei tallenneta erillisiin tietovarastoihin, vaan ne säilytetään sivuston sähköpostilaatikossa vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Google Analytics-palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Palvelun tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä voida yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

•Pyytää rekisterinpitäjältäpääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. •Pyytää rekisterinpitäjältähäntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoitta-mista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
•Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
•Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800,
Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700,
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi